Gotlands Trädgårdstjänst - Trädgårdstjänster på Gotland

Gotlands Trädgårdstjänst tipsar

September-Oktober:

Nu börjar vi gå mot mörkare tider och hösten & vintern är snart på intågande, nu är det som viktigast att gödsla din gräsmatta för nu lägger du grunden till nästa säsong. När vi nu skall varva ner gräsmattan skall du lägga på Gräsgödning Höst. Gräsgödning Höst skall innehåller en lägre halt av kväve för att gräset skall växa saktare. Vi rekommenderar att man lägger ut 3 kg per 100 KVM gräsmatta. Nu börjar din gräsmatta gå ner i varv för att klara vintern bättre.

Bästa tipsen för en riktigt fin gräsmatta: Mer tips kommer efterhand!

 

  • Låt gräsmattan vara ifred så länge den är blöt efter vintern. Det är först när du kan köra en skottkärra över den utan att det blir märken som den är torr nog att gå på.
  • Räfsa bort löv och skräp så att solen kommer åt och gräset kan börja växa.
  • Sluta kalka, många av mossorna påverkas inte alls av kalk och struntar i vilket ph-värde det är. Kalk frigör en del hårt bundna näringsämnen i marken. Efter ett regn kan mattan se lite grönare ut. Men kalkar du konsekvent i några år töms näringsreserven i jorden. Det kan se ut som att gräsmattan enbart består av mossa på våren, men det beror på att gräset inte börjar växa förrän vid +5–6 grader och före det så syns naturligtvis mossan mest.
  • Gödsla så stärks gräset. Använd hönsgödsel som är ekologiskt istället för kemiska medel.
  • Klipp ofta men inte mer än en tredjedel av gräsets längd. Det är inte en golf green. Låt gräsklippet ligga kvar, det är nästa generations jordmån. Tar du bort det så går du miste om ”gratis” jordförbättrare. En robotgräsklippare är perfekt eftersom den klipper ofta men lite i taget.

Källa: Aftonbladet - Bosse RappneBeskärning under JAS-perioden

Men vilka träd och buskar ska beskäras i juli, augusti och september, och vilka kan vänta till våren?
Källa: Vi i Villas trädgårdsexpert Susanna Rosén förklarar grundprincipen.

Ett träd eller en buske brukar ha ett lika stort rotsystem under mark som grenverk ovan jord. Om du klipper bort det som finns ovan jord, kommer växten att skjuta nya skott för att ta igen förlusten. Det dröjer inte länge förrän den är lika stor som före beskärningen. 

Om du beskär nu, under JAS-perioden (juli, augusti och september) klipper du bort den kraft och näring som finns i bladverket, som annars skulle ha transporterats ner i rotsystemet inför vintern. 

JAS-beskärning är alltså bra för att begränsa tillväxten, men inte för ett nyplanterat träd eller en buske som man vill ska få växa till sig och få stadiga, stabila grenar. Små träd och buskar behöver ta tillvara all kraft som finns i bladverket, och inte få den bortklippt.


Därför ska du beskära under JAS-perioden:

  • För träd som behöver gallras och/eller beskäras hårt - minskar antalet nya skott kommande vår. 
  • Träd som savar extra tidigt, som plommon, körsbär, prydnadskörsbär, björk och lönn, beskärs på hösten – om det behövs. 
  • Ju längre norrut desto bättre är det att sensommarbeskära.