Gotlands Trädgårdstjänst - Trädgårdstjänster på Gotland

GDPR Uppgifterna
behövs bland annat för handläggning av administrativa åtgärder typ fakturering och betalning.
Endast behörig personal har tillgång till registren och kan söka i dem.


Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679, även kallad GDPR, har till syfte att skydda den grundläggande mänskliga rättigheten, rätten till privatliv. En människas personliga integritet ska inte kränkas i samband med behandlingen av personuppgifter.

Till personuppgifter räknas all slags information som kan knytas till en fysisk person som är i livet. Personuppgifter är exempelvis namn, adress, personnummer, foton, registreringsnummer, fastighetsbeteckning och identifikationer online. Likaså personers fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

Personuppgifter får bara samlas in och behandlas för vissa särskilt angivna ändamål (rättsliga grunder). Vilka dessa särskilt angivna ändamål är anges i dataskydds­förordningen. All behandling (all hantering av personuppgifter utgör behandling) av personuppgifter som Gotland HDD Recovering utför måste därför vila på minst en av dessa rättsliga grunder. Annars är behandlingen inte tillåten


Exempelvis vid

  • Avtal
  • Rättslig förpliktelse
  • Skydd för grundläggande intressen


Dina uppgifter kommer från dels dig själv om du själv väljer så, men i vissa fall från t.ex. UC eller ratsit, m,fl i de fall då viktig information saknas, så som antigen personnummer eller organisationsnummer för företag samt adresssökning och vanlig kreditkontroll!

Uppgifterna sparas i upp till 7år, för att finnas tillgängliga i ev. förhandlingar om kundrelaterade frågor samt statestik och för handläggning av RUT. 

Ingen information delas med någon, utan stannar hos oss!


I frågor angående GDPR använd vår kontaktsida för att få uppgifter!