Gotlands Trädgårdstjänst - Trädgårdstjänster på Gotland
Trädgårdstjänster - Krav för rutavdrag

Trädgårdstjänster - Krav för rutavdrag:


Trädgårdsarbete

Arbetet ska utföras i, eller i nära anslutning till, bostaden eller på tomten där bostaden står, se Krav på din bostad.


Rutavdrag ges för:

 • fälla och beskära träd
 • samla ihop trädgårdsavfall inför bortforsling
 • utföra stubbfräsning eller annat arbete för att ta bort stubbar
 • utföra flistuggning samt kapa och stapla ved från träd som vuxit på tomten
  fylla upp med jord och så gräs för att återställa mark efter att träd tagits bort.
 • klippa gräs, häckar, rosor och buskar
 • kratta löv, vattna och göda gräsmattor och rabatter
 • rensa ogräs och bekämpa mossa. Att rengöra tak och hängrännor ger däremot rätt rotavdrag, läs mer under Rengöring (rot)
 • gräva om i trädgårdsland och gräva upp häckar, rosor och buskar
 • kompostera och samla ihop trädgårdsavfall inför bortforsling
 • röja sly, vass och tång på tomten eller vid strandkanten som tillhör tomten
 • fylla upp med jord och så gräs för att återställa mark efter att buskar tagits bort.


Inget avdrag ges för att

 • plantera nya blommor, växter och träd, även om de ersätter något som tagits bort
 • asfaltera, lägga sten och plattor samt anlägga gräsmattor, trädgårdsgångar, uppfarter, staket, grindar och murar
 • plocka ned frukt från träd och forsla bort trädgårdsavfall
 • erbjuda rådgivning, till exempel trädgårdsdesign
 • betala för verktyg och maskiner, till exempel traktorer, skyliftar och gräsklippare
 • installera, reparera eller utföra service på gräsklippare
 • bekämpa skadedjur.

 


Snöskottning


Krav för rutavdrag:

Arbetet ska utföras i, eller i nära anslutning till, bostaden.


Rutavdrag ges för:

 • snöskottning av gårdsplaner, uppfarter, hus- och garagetak
 • borttagning av istappar
 • snöröjning, sandning och saltning av trottoarer som utförs i nära anslutning till bostaden om kommunen kräver att
  fastighetsägaren håller trottoaren is- och snöfri.


Inget avdrag ges för:

 • snöskottning eller snöröjning på gemensamma ytor och byggnader i en samfällighet, till exempel en garagelänga.