Gotlands Trädgårdstjänst - Trädgårdstjänster på Gotland

Trädgårdstjänster på Gotland - Gotlands Trädgårdstjänst

Gräsluftning
Gräsluftning
Hm gräsklippning pågår
Hm gräsklippning pågår
Gödning och gräsfrö spridning
Gödning och gräsfrö spridning
Löv borttagning vår & höst
Löv borttagning vår & höst
Snöröjning
Snöröjning
Förebild
Förebild
Efterbild
Efterbild
Vi använder Roundup Plug
Vi använder Roundup Plug

Våren:

Nu när snön smält bort och plusgrader börjar att stiga så börjar det bli dags att lägga på den första given med gödning. Första given på våren kan man använda ett flytande gräs-gödning eller en granulerad gräsgödning, denna gödningsgiv bör då innehålla en högre halt av järn. Ex. Florovit Superlawn eller Florovit Gräsgödning Masterlawn 4 % järn.
För att få bästa antimoss effekt så är det bra att mossan har kommit igång att växa. Mossan växer vid 4 grader och gräset växer vid 6 grader.
Vårstäda gärna mattan med lätt krattning. Krattar man för hårt finns det risk för att gräsets rötter följer med.

Luftning av gräsmattan, gödningsspridning, gräsklippning och borttagning av löv, Vertikalharvning, översådd av bef. gräsmatta
Höst & Vår städning av gräsmattan!

Service & Reparationer

av Trädgårdsmaskiner. Läs mer här

Trädgårdstjänster på Gotland