Gotlands Trädgårdstjänst - Trädgårdstjänster på Gotland

Trädgårdstjänster på Gotland - Gotlands Trädgårdstjänst

10 årsjubileum

Luftning av gräsmattan, gödningsspridning, gräsklippning och borttagning av löv, Vertikalharvning, översådd av bef. gräsmatta
Höst & Vår städning av gräsmattan!

Service & Reparationer

av Trädgårdsmaskiner. Läs mer här

Gräsluftning
Gräsluftning
Hm gräsklippning pågår
Hm gräsklippning pågår
Gödning och gräsfrö spridning
Gödning och gräsfrö spridning
Löv borttagning vår & höst
Löv borttagning vår & höst
Förebild
Förebild
Efterbild
Efterbild
Vi använder Roundup Plug
Vi använder Roundup Plug

10%

i rabatt på arbetskostnaden när du lämnar din gräsklippare på service hos oss i höst när säsongen är slut!

Löper ut 31 dec 2021


Hemvärns medlemmar & militärer har lite extra rabatter att utnyttja vid uppvisande av gällande militär legitimation! GIV AKT Fänrik Fjun!

P18 Regemente
Hemvärnet

September-Oktober:

Nu börjar vi gå mot mörkare tider och hösten & vintern är snart på intågande, nu är det som viktigast att gödsla din gräsmatta för nu lägger du grunden till nästa säsong.
När vi nu skall varva ner gräsmattan skall du lägga på


Gräsgödning Höst .
Gräsgödning Höst innehåller en lägre halt av kväve för att gräset skall växa saktare. Vi rekommenderar att man lägger ut 3 kg per 100 KVM gräsmatta. Nu börjar din gräsmatta gå ner i varv för att klara vintern bättre.


Det är nu som alla former av reparationer och uppdateringar av din gräsmatta skall göras, om du inte gjorde det under våren.

Vertikalskärningsschema

Detta händer när man vertikalskär:


  • När man vertikalskär så lyfter vi upp fjolårets gräsklipp (gräsfilt) samt eventuell mossa
    avlägsnas.
  • Vertikalskärningen öppnar upp gräsmattan så att syre och vatten och näring lättare tränger
    ner till gräsets rotsystem.
  • Ju fler gånger du kör med vertikalskäraren desto tätare och greenliknande gräsmatta blir det.
  • För varje gång man kör med vertikalskäraren så delar man gräsplantan.
  • Kör enligt ovan så har din gräsmatta blivit 8 ggr så tät!

Nu kan ni köpa Akrylat bensin av oss!
Både 2 & 4-takt, 5-liter och 25-liter

Akrylatbensin 2-takt 5-liter
Akrylatbensin 2-takt 5-liter

Produktbeskrivning
ALKYLATE GASOLINE 2 & 4-STR är en alkylatbensin för fyrtaktsmotorer med bästa möjliga miljöegenskaper.

Användningsområden
ALKYLATE GASOLINE 2 & 4-STR rekommenderas till alla typer av fyrtaktsmotorer; t.ex. gräsklippare, jordfräsar, snöslungor och båtmotorer.

Egenskaper och fördelar
ALKYLATE GASOLINE 2 & 4-STR innehåller extremt låga halter av skadliga aromatiska kolväten och har därmed egenskaper som, jämfört med vanlig bensin, ger mycket tydliga hälso- och miljöfördelar. Produkten ger en renare förbränning, vilket ökar livslängden på motorn och ger en större driftssäkerhet.


Hantering och förvaring
Undvik direktkontakt med huden och undvik att inandas bränsleångor. Kan vålla skador på lungorna vid sväljning. Förvara behållaren på en väl ventilerad plats. Får ej tömmas i avlopp. Lämna begagnad vätska till miljöstation eller motsvarande. Säkerhetsdatablad finns på www.fuchs.com/se eller vid förfrågan. Hållbarheten är 1 år om förpackningen är öppnad och 3 år i en oöppnad förpackning.

https://www.fuchs.com/se/sv/


OBS! ENDAST FÖR AVHÄMTNING!!!

Trädgårdstjänster på Gotland