Gotlands Trädgårdstjänst - Trädgårdstjänster på Gotland

Gotlands Trädgårdstjänst tipsar

Skötselschema för gräsmattan

Våren:

Nu när snön smält bort och plusgrader börjar att stiga så börjar det bli dags att lägga på den första given med gödning. Första given på våren kan man använda ett flytande gräs-gödning eller en granulerad gräsgödning, denna gödningsgiv bör då innehålla en högre halt av järn. Ex. Florovit Superlawn eller Florovit Gräsgödning Masterlawn 4 % järn.
För att få bästa antimoss effekt så är det bra att mossan har kommit igång att växa. Mossan växer vid 4 grader och gräset växer vid 6 grader.
Vårstäda gärna mattan med lätt krattning. Krattar man för hårt finns det risk för att gräsets rötter följer med.


Maj-Juni:

Nu har mattan kommit igång ordentligt och nu är det läge för att köra ut med vertikalskäraren för att få upp gammalt gräsklipp samt för att få en tätare gräsmatta. När man vertikalskär gräsmattan så öppnar man upp din gräsmatta så att vatten och syre lättare tränger ner till gräsplantan.
TIPS! Vill man ha en tätare gräsmatta så kör då med vertikalskäraren 2-3 ggr/år, för varje gång man skärgräsmattan delar man varje gräsplanta en gång. Efter första vertikalskärningen: Sprid nu ut Ex. Florovit Gräsgödning med 3 kg/100 kvm gräsmatta, för att uppnå en mossfri och superfin gräsmatta så bör man upprepa denna behandling med 4-6 veckors mellanrum.

Vertikalskärning

Juli:

Att gödsla i Juli ger din gräsmatta styrka vid slitage (fotboll, kubb) och för att klara Julis torra väderlek. I Juli rekommenderar vi att man gödslar lite mindre cirka 1,5 - 2 kg /100 KVM, detta gör man för att inte ha en för kraftigt tillväxt.
Har du nu följt ovanstående instruktioner så börjar din gräsmatta att bli riktigt fin.


September-Oktober:

Nu börjar vi gå mot mörkare tider och hösten & vintern är snart på intågande, nu är det som viktigast att gödsla din gräsmatta för nu lägger du grunden till nästa säsong. När vi nu skall varva ner gräsmattan skall du lägga på Gräsgödning Höst. Gräsgödning Höst skall innehåller en lägre halt av kväve för att gräset skall växa saktare. Vi rekommenderar att man lägger ut 3 kg per 100 KVM gräsmatta. Nu börjar din gräsmatta gå ner i varv för att klara vintern bättre.

Bästa tipsen för en riktigt fin gräsmatta

 

  • Låt gräsmattan vara ifred så länge den är blöt efter vintern. Det är först när du kan köra en skottkärra över den utan att det blir märken som den är torr nog att gå på.
  • Räfsa bort löv och skräp så att solen kommer åt och gräset kan börja växa.
  • Sluta kalka, många av mossorna påverkas inte alls av kalk och struntar i vilket ph-värde det är. Kalk frigör en del hårt bundna näringsämnen i marken. Efter ett regn kan mattan se lite grönare ut. Men kalkar du konsekvent i några år töms näringsreserven i jorden. Det kan se ut som att gräsmattan enbart består av mossa på våren, men det beror på att gräset inte börjar växa förrän vid +5–6 grader och före det så syns naturligtvis mossan mest.
  • Gödsla så stärks gräset. Använd hönsgödsel som är ekologiskt istället för kemiska medel.
  • Klipp ofta men inte mer än en tredjedel av gräsets längd. Det är inte en golf green. Låt gräsklippet ligga kvar, det är nästa generations jordmån. Tar du bort det så går du miste om ”gratis” jordförbättrare. En robotgräsklippare är perfekt eftersom den klipper ofta men lite i taget.

Källa: Aftonbladet - Bosse Rappne

Beskärning under JAS-perioden

Men vilka träd och buskar ska beskäras i juli, augusti och september, och vilka kan vänta till våren?
Källa: Vi i Villas trädgårdsexpert Susanna Rosén förklarar grundprincipen.

Ett träd eller en buske brukar ha ett lika stort rotsystem under mark som grenverk ovan jord. Om du klipper bort det som finns ovan jord, kommer växten att skjuta nya skott för att ta igen förlusten. Det dröjer inte länge förrän den är lika stor som före beskärningen. 

Om du beskär nu, under JAS-perioden (juli, augusti och september) klipper du bort den kraft och näring som finns i bladverket, som annars skulle ha transporterats ner i rotsystemet inför vintern. 

JAS-beskärning är alltså bra för att begränsa tillväxten, men inte för ett nyplanterat träd eller en buske som man vill ska få växa till sig och få stadiga, stabila grenar. Små träd och buskar behöver ta tillvara all kraft som finns i bladverket, och inte få den bortklippt.


Därför ska du beskära under JAS-perioden:

  • För träd som behöver gallras och/eller beskäras hårt - minskar antalet nya skott kommande vår. 
  • Träd som savar extra tidigt, som plommon, körsbär, prydnadskörsbär, björk och lönn, beskärs på hösten – om det behövs. 
  • Ju längre norrut desto bättre är det att sensommar beskära.